Nasza oferta

"Altar CUW to nowoczesna platforma informatyczna wspierająca funkcjonowanie centrów usług wspólnych. Umożliwia wymianę dokumentów, informacji, zadań i właściwą organizację pracy w oparciu o reguły workflow.

"Altar CUW zapewnia:

elektroniczny obieg dokumentów, informacji i zadań między jednostkami a centralą

skanowanie dokumentów i OCR

dodawanie dokumentów w kontekście spraw oraz zadań, monitorowanie ich przetwarzania, przeszukiwanie w podziale na zdefiniowane kryteria

integrację z innymi używanymi systemami informatycznymi (np. e-mail, Vulcan, Asseco, system finansowo-księgowy, system kadrowo-płacowy, system kurierski), platformami i aplikacjami (eNadawca, ePUAP)

bezpieczny i hierarchiczny dostęp do dokumentów i informacji w zależności od uprawnień nadanych użytkownikom

 

zdalną pomoc online za pomocą dedykowanych narzędzi, bez potrzeby instalacji oprogramowania, np. wspólne, zdalne uzupełnianie e-formularzy

zebranie w jednym miejscu (kancelaria) dokumentów i informacji, które trafiają do CUW różnymi kanałami komunikacji: tradycyjna poczta, e-mail, telefon, czat, e-formularz; zgodność z JRWA

 

szybką i pewną informację dotyczącą stanu: dokumentów, zadań, zajętości pracowników, przy czym kluczowe wskaźniki prezentowane są w postaci graficznej: kokpit pracownika i przełożonego, co pozwala na szybką analizę danych

obieg zadań i pracy; zadania są automatycznie kierowane do właściwych pracowników, w zależności od rodzaju dokumentu i ścieżki jego obsługi, a przełożony ma nadzór nad ich realizacją; prezentacja terminów i alarmów w przypadku przekroczeń czasu

 

definiowanie wielu różnych procesów, np. dekretacji, obsługi zapytań, przetargów, spraw, wniosków urlopowych, delegacji

zadania w procesach są kierowane zgodnie z regułami struktury organizacyjnej, procesów i procedur

 

pełne wsparcie dla zarządzania procesowego w organizacji i jednostkach: obieg zadań, tworzenie, modelowanie i modyfikacja procesów ad hoc

nowoczesne narzędzia komunikacji (czat, komunikacja wideo między jednostkami, w pełni zintegrowany system wielokanałowej komunikacji między użytkownikami CUW a jednostkami, zaawansowana telefonia biurowa)

Etapy wdrożenia systemu ''Altar CUW

Analiza
przedwdrożeniowa

Projektowanie

Development

Wdrożenie

Integracja

Rozwój

Usprawnienie obiegu informacji i dokumentów

 

 

Korzyści

po wdrożeniu

"Altar CUW

Wzrost efektywności pracy dzięki automatyzacji wielu powtarzających się czynności

Szybki dostęp do dokumentów w wersji elektronicznej, niezależnie od miejsca

Ustandaryzowanie obsługi dokumentów i spraw (jednolita metryka, stan i etap, procesy i zadania)

Ograniczenie do niezbędnego minimum papierowych wersji dokumentów - mniejsze ryzyko ich zagubienia.

Wsparcie planowania pracy i rozdzielania zadań (procesowość, optymalizacja, kontrola); nadzór nad nimi i kontrola wykonania

 

 

Potrzebujesz informacji?

Wyślij zapytanie

 

Odpowiedzialność konkretnych osób za obsługę dokumentów, spraw, zadań; informacja o etapach w realizacji

Bezpieczna archiwizacja papierowych wersji dokumentów z wykorzystaniem barcode.

CASE STUDY

Racjonalizacja procesów na styku Urzędu Miasta i podległych jednostek -

wdrożenie "Altar CUW w obszarze oświaty przez miasto średniej wielkości

 

 

+41 368 35 65

Altar Sp. z o.o., ul. Różana 5, 25-729 Kielce