Pytania i odpowiedzi

Centra usług wspólnych wkraczają zdecydowanym krokiem w rzeczywistość samorządową jako odpowiedź na potrzebę poprawy efektywności działania samorządów, a także racjonalizacji i redukcji kosztów. Jednostki samorządu terytorialnego są niewątpliwie jednymi z największych świadczeniodawców usług publicznych w kraju, stąd tak wiele mówi się o zaletach CUW w kontekście samorządów. W opinii ekspertów, oprócz oczywistych zalet, tworzenie CUW w samorządach pozwala na rozwiązanie wielu dotychczasowych problemów wynikających z dużej koncentracji sektora publicznego na bieżącej obsłudze obywateli i mniejszym nacisku na usprawnianie sposobu działania służb publicznych.

Od 2016 r. samorządy mogą tworzyć i tworzą z dużym sukcesem tzw. centra usług wspólnych. Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym otwiera drzwi samorządowym centrom usług wspólnych. Nowe zapisy ułatwiają współpracę jednostek samorządu terytorialnego, zachęcają je do dobrowolnego łączenia się. Wszyscy mają wspólny cel - oszczędności. Oznacza to, że szkoły, przedszkola, ośrodki pomocy społecznej na terenie jednej gminy mogą mieć np. wspólną księgowość, usługi informatyczne, kadrowe, płacowe, a samorządowe centra obsługi mogą też łączyć się i wspólnie prowadzić np. księgowość szkół czy przedszkoli dla kilku gmin. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia mniejszych gmin, bowiem dołączenie do CUW eliminuje częsty problem związany z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry.

Warto podkreślić, że istotnym wsparciem w realizacji tych zadań, na poziomie wykonawczym, są systemy informatyczne, np. Altar CUW.  

 

CASE STUDY

Racjonalizacja procesów na styku Urzędu Miasta i podległych jednostek -

wdrożenie "Altar CUW w obszarze oświaty przez miasto średniej wielkości

 

 

+41 368 35 65

Altar Sp. z o.o., ul. Różana 5, 25-729 Kielce