Pytania i odpowiedzi

To jednostka organizacyjna powołana do tego, by świadczyć grupie podmiotów, np. jednostkom samorządowym, usługi o charakterze pomocniczym, które każdy z tych podmiotów musi wykonywać. Przykładem jest wydzielona jednostka centralna dla obsługi wielu oddziałów tej samej firmy, a czasem grupy firm, natomiast w sektorze publicznym centralna jednostka świadcząca usługi wszystkim jednostkom oświatowym podlegającym samorządom. W tym przypadku CUW może realizować wsparcie informatyczne, prowadzenie centralnej księgowości, obsługi procesów kadrowo-płacowych dla wszystkich jednostek oświatowych, a także wsparcie organizacyjnie zarządzania oświatą lub wspólne zakupy.

CUW  POSIADA WŁASNE ZASOBY I PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA:

  • JAKOŚĆ ORAZ TERMINOWOŚĆ DOSTARCZANYCH USŁUG,
  • KOSZTY SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI.


Głównym celem tworzenia centrów usług wspólnych jest ograniczenie kosztów. Czynności pracowników rozproszonych jednostek nie są powielane, a np. wspólne zakupy obniżają koszty. CUW, dzięki optymalizacji działań, pozwala znaleźć rozwiązania, które umożliwiają rzetelne, tańsze oraz szybsze działanie. 

CASE STUDY

Racjonalizacja procesów na styku Urzędu Miasta i podległych jednostek -

wdrożenie "Altar CUW w obszarze oświaty przez miasto średniej wielkości

 

 

+41 368 35 65

Altar Sp. z o.o., ul. Różana 5, 25-729 Kielce