Pytania i odpowiedzi

 • Prowadzenie zarządu, gospodarowania i administrowania mieniem,
 • Obsługa administracyjna, gospodarcza i techniczna - administrowanie systemem i siecią teleinformatyczną, w tym służącą do przetwarzania informacji niejawnych
 • Zamówienia publiczne
 • Prowadzenie inwestycji i remontów
 • Obsługa informatyczna
 • Obsług administracyjna
 • Obsługa kadrowo-płacowa
 • Obsługa prawna
 • Obsługa finansowa
 • Wspólne zakupy
 • Obsługa projektów
 • Prowadzenie wydawnictw i poligrafii
 • Wspólne szkolenia (np. PPOŻ, BHP)
 • Monitoring środowiska
 • Ubezpieczenia
 • Ochrona obiektów
 • Logistyka
 • Prowadzenie systemu kadrowego i płacowego
 • Rezerwacje zasobów wspólnych (np. sale, urządzenia, samochody)
 • Archiwizacja i dostępność dokumentacji

CASE STUDY

Racjonalizacja procesów na styku Urzędu Miasta i podległych jednostek -

wdrożenie "Altar CUW w obszarze oświaty przez miasto średniej wielkości

 

 

+41 368 35 65

Altar Sp. z o.o., ul. Różana 5, 25-729 Kielce